Glossary

Ranks in the Imperial Harem

Chinese NamePinyinRanks in English
太皇太后 Tai Huang Tai Hou Grand Empress Dowager
太皇后 Tai Hou Empress Dowager
皇后 Huang HouEmpress
皇貴妃 Huang Gui FeiImperial Noble Consort
貴妃 Gui FeiNoble Consort
德妃
淑妃

賢妃
De Fei
Shu Fei
Jing Fei
Xian Fei

Four Consorts


妃                FeiConsort
貴嬪Gui PinNoble Concubine
PinConcubine
昭儀
昭容
昭媛
修儀
修容
修媛
充衣
充容
充媛
Zhao Yi 
Zhao Rong
Zhao Yuan
Xiu Yi 
Xiu Rong 
Xiu Yuan 
Chong Yi 
Chong Rong
Chong Yuan
Nine Concubine
婕妤
美人
才人
Jie Yu
Mei Ren
Cai Ren

High Lady-Court

貴人
寶林
禦女
採女
Gui Ren
Bao Lin
Yu Nv
Cai Nv

Middle Lady-Court